آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبار«شاروم» از بهره برداری طرح جدید خبر داد

«شاروم» از بهره برداری طرح جدید خبر داد

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۴:۳۸

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پتروشیمی ارومیه با نماد «شاروم» از بهره برداری از یک طرح جدید خبر داد که به شرح ذیل است:

  • عنوان طرح / پروژه
سولفات پتاسیم  
  • زمان شروع طرح / پروژه
1395/08/02  
  • مدت اجرای طرح / پروژه
45 ماه  
  • بهای تمام شده طرح / پروژه
585,000 میلیون ریال  

  • نتایج مورد انتظار
   
 
  • محصولات حاصل از بهره برداری از طرح/ پروژه جدید
سولفات پتاسیم-اسید کلریدریک  
  • ظرفیت اسمی محصول
سولفات پتاسیم 40هزار تن در سال و اسید کلرید ریک 50هزار تن در سال  
  • ظرفیت عملی بهره برداری از محصول
حدود67.5هزار تن در سال  
  • شرح (شامل جایگاه محصول در درآمد فروش شرکت)
با توجه به راه اندازی خط تولید فوق سبد محصولات شرکت تکمیل تر شده و موجب افزایش فروش شرکت حدود 3000میلیارد ریال با حاشیه سود حدودآ” معادل 23درصد در سال خواهدشد

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪