آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارثعتما افزایش سرمایه دارد

ثعتما افزایش سرمایه دارد

۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۱۴

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر در یک اصلاحیه پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته را دوباره اعلام کرد و دلیل اصلاح را  بعضی اشتباهات در متن گزارش توجیهی و اشتباه وارد کردن هدف از انجام افزایش سرمایه در قسمت فرمها اصلاحیه اعلام کرد.

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 70,733,480,000 ریال به مبلغ 141,466,960,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ 1399/05/22 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۹+۰.۰۰٪

PP۱۲۶۰-۰.۲۴٪

PEسنگین۹۳۹-۱.۰۵٪

PE سبک۱۱۷۵-۱.۵۹٪

PE خطی۱۱۰۵-۱.۵۲٪

اوره گرانوله۳۲۷+۴.۸۱٪

اوره پریل۳۶۰+۵.۲۶٪

متانول۲۴۶+۰.۴۱٪

اتیلن گلایکل۷۰۹-۸.۱۶٪