آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارواله برزیل در ژانویه سنگ آهن بیشتری به چین صادر کرد

واله برزیل در ژانویه سنگ آهن بیشتری به چین صادر کرد

۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۹:۱۲

اخبار روز

 

واله برزیل در ژانویه سنگ آهن بیشتری به چین صادر کرد

 

براساس داده های تجاری منتشر شده از سوی واله مربوط به ماه ژانویه، این معدنکار برزیلی به دلیل محدودیت تولید در چین، تامین سنگ آهن به بازار چین را افزایش داد و در همین راستا عرضه این شرکت به سایر نقاط جهان ازجمله اروپا و سایر مناطق آسیا کاهش یافت.

واله بیش از دو سوم سنگ آهن خود را در بین ماه های نوامبر 2019 تا ژانویه 2020 به چین عرضه کرده است.

 

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۵۷۲+۱۶.۵۳٪

PP۱۶۵۰+۲۱.۵۰٪

PEسنگین۹۹۰+۱۵.۵۲٪

PE سبک۱۳۶۱+۱۳.۵۱٪

PE خطی۱۰۹۰+۱۰.۶۶٪

اوره گرانوله۲۰۰-۰.۵۰٪

اوره پریل۲۰۵-۰.۹۷٪

متانول۲۳۶+۱.۷۲٪

اتیلن گلایکل۷۰۷+۳۰.۴۴٪