آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبار ارزش سبد سهام عدالت 30 شهریور 99

 ارزش سبد سهام عدالت 30 شهریور 99

۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۰۴:۴۵

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با هفته گذشته، یک میلیون و 136 هزار تومان کاهش یافت. ارزش سبد سهام عدالت 532 هزار تومانی سهام عدالت در پایان معاملات امروز به 16 میلیون و 676 هزار تومان رسید، در حالی که ارزش آن در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، 17 میلیون و 812 هزار تومان بوده است. با احتساب این موضوع، ارزش 60 درصد قابل فروش سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت به 10 میلیون و 5 هزار تومان رسیده است. 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۳۸+۰.۰۰٪

PP۱۲۶۲+۲.۶۹٪

PEسنگین۸۴۶+۳.۵۵٪

PE سبک۱۱۹۴+۱.۸۸٪

PE خطی۹۷۴+۲.۸۵٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۵-۸.۰۷٪

متانول۲۵۲+۷.۶۹٪

اتیلن گلایکل۵۳۸+۷.۳۹٪