آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارارزش سهام عدالت دوم مهر

ارزش سهام عدالت دوم مهر

۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۵:۳۷

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، 203 هزار تومان (1/2 درصد) کاهش یافت و به عدد 16 میلیون و 174 هزار تومان رسید. ارزش سبد سهام یک میلیون تومانی سهام عدالت نیز به 30 میلیون و 449 هزار تومان رسیده است. بنابراین ارزش 60 درصد قابل فروش سهام عدالت 532 هزار تومانی به 9 میلیون و 704 هزار تومان رسیده است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪