آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل شاخص کل مهر 99

تحلیل شاخص کل مهر 99

۹ مهر ۱۳۹۹ ۰۵:۱۸

شاخص کل به یکی دیگر از حمایتهای مهم خود رسیده و کندل قیمتی نسبت به روز قبل با گپ محسوسی بسته شده . حجم معاملات هم نسبت به چند روز گذشته تا حدودی بهبود داشته . در صورت بسته شدن کندل مثبت بالاتر از گپ دیروز جرقه مثبت برگشت روند زده خواهد شد.
البته تثبیت روند صعودی با عبور از محدوده 1600000 خواهد بود ( کراس میانگین میان مدت توسط میانگین کوتاه مدت)
حمایت بعدی شاخص : 1370000

مقاومتهای مهم : 1600000 و 1750000

تحلیل:حمیدرضا افشار

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪