آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبار۱۵نماد برتر با بیشترین تغییر مالکیت به حقیقی‌ها

۱۵نماد برتر با بیشترین تغییر مالکیت به حقیقی‌ها

۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۰۵:۰۶

‌ نمادهایی که امروز بیشترین خرید و فروش حقیقی‌ها را به خود اختصاص دادند.

۱۵ نماد برتر با بیشترین تغییر مالکیت به حقیقی ها (ورود پول) ۱۴ مهر

 

۱۵نماد برتر با بیشترین تغییر مالکیت به حقیقی‌ها (خروج پول) ۱۴ مهر

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۹+۰.۱۷٪

PP۱۲۶۳-۱۱.۳۷٪

PEسنگین۹۴۹-۲.۶۷٪

PE سبک۱۱۹۴-۳.۸۶٪

PE خطی۱۱۲۲-۶.۰۳٪

اوره گرانوله۳۱۲+۱۱.۴۳٪

اوره پریل۳۴۲+۱۰.۳۲٪

متانول۲۴۵-۲.۰۰٪

اتیلن گلایکل۷۷۲+۰.۱۳٪