آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلگزارشات هفتگیبررسی گزارش تحولات بازار مسکن تهران در بهمن ماه

بررسی گزارش تحولات بازار مسکن تهران در بهمن ماه

۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۹:۲۷

·       گزارش معاملات بهمن ماه 1398 بازار مسکن تهران که به صورت ماهیانه توسط بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات خام دریافتی از سامانه ثبت اسناد و مستغلات کشور دریافت می گردد، حاکی از معامله 13 هزار و 300 واحد مسکونی در شهر تهران است. حجم معاملات نسبت به ماه قبل 24.1 درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین در مقایسه با بهمن ماه 1397، شاهد رشد 42 درصدی حجم معاملات هستیم.

·       بر اساس این گزارش، متوسط نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در بهمن ماه امسال به 14 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است. این نرخ در مقایسه با زمان مشابه سال قبل، افزایش 44 درصدی داشته است.

·       بیشترین معاملات مربوط به واحدهای تا 5 سال ساخت بوده است که سهم 43.2 درصدی از کل معاملات را به خود اختصاص داده اند. پس از آن، واحدهای مسکونی 6 تا 10 سال و 16 تا 20 سال به ترتیب با سهم 16.7 و 14.8 درصدی قرار گرفته اند.

·       منطقه 5 بیشترین معاملات رو به خود اختصاص داده است و سهم 17 درصدی از کل معاملات را به خود اختصاص داده است. مناطق 2 و 4 نیز سهم 9.7 و 9.2 درصدی را در این ماه داشتند.

·       منطقه یک بیشترین متوسط قیمت مسکن را در بین مناطق 22 گانه تهران به خود اختصاص داده است.متوسط نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در این منطقه به 285 میلیون ریال رسیده است. کمترین متوسط قیمت نیز مربوط به منطقه 18 و با بهای 71.6 میلیون ریال می باشد.

·       جمع کل معاملات 11 ماهه بازار مسکن تهران از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ماه به 73 هزار و 400 واحد رسیده است. این حجم از معاملات نسبت به مدت مشابه سال 1397 کاهش قابل ملاحظه 35.6 درصدی را نشان می دهد و نسبت به مدت مشابه دو سال قبل کاهش سنگین 57 درصدی را نشان می دهد.

·       از دیگر نکات این گزارش می توان به این موضوع اشاره نمود که دامنه قیمتی 105 تا 200 میلیون ریال به ازای هر مترمربع و دامنه قیمتی 75 تا 90 میلیون ریال بیشترین حجم معاملات در بهمن ماه را به خود اختصاص داده اند و به ترتیب 10.2 و 9.7 درصد معاملات این ماه را به خود اختصاص داده اند.

همچنین از حیث متراژ واحدهای مسکونی، بیشترین حجم معاملات مربوط به واحدهای مسکونی 50 تا 60 متر با سهم 14.5 درصدی از کل معاملات این ماه بوده است. پس از آن واحدهای مسکونی 60 تا 70 ·       متر و 70 تا 80 متر بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند و به ترتیب 14 و 12.1 درصد از کل معاملات را کسب نموده اند.

·       از لحاظ قیمت هر واحد مسکونی، واحدهی با ارزش 4.5 تا 6 میلیارد ریال سهم 11.7 درصدی داشته اند. پس از آن، واحدهای با ارزش 3-4.5 و 6 تا 7.5 میلیارد ریال بیشترین ارزش را داشته اند و به ترتیب 11.4 و 9.9 درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند.

·       در حوزه اجاره مسکن و بر اساس گزارش منتشر شده، کرایه مسکن در بهمن ماه سال جاری و در مقایسه با زمان مشابه سال قبل افزایش 29.4 درصدی را تجربه کرده است.

·       در جدول زیر نرخ متوسط هر متر مربع واحد مسکونی و تعداد معاملات در مناطق منتخب تهران ارائه شده است:

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۵۷۲+۱۶.۵۳٪

PP۱۶۵۰+۲۱.۵۰٪

PEسنگین۹۹۰+۱۵.۵۲٪

PE سبک۱۳۶۱+۱۳.۵۱٪

PE خطی۱۰۹۰+۱۰.۶۶٪

اوره گرانوله۲۰۰-۰.۵۰٪

اوره پریل۲۰۵-۰.۹۷٪

متانول۲۳۶+۱.۷۲٪

اتیلن گلایکل۷۰۷+۳۰.۴۴٪