آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل نماد دی مهر 99

تحلیل نماد دی مهر 99

۲۰ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۴۷

 

بانک دی بعد از زدن کف دو قلو در محدوده 4200 تومانی موج جدید صعودی با هدف میان مدت 8 تومانی را شروع کرده و در حال حاضر درگیر مهمترین مقاومت خود(5800) برای تثبیت این روند می باشد.
اندیکاتورها همگی موید شروع موج جدید صعودی هستند . البته تثبیت بالای ابرموکو نیز حائز اهمیت میباشد

تحلیل:حمیدرضا افشار

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪