آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارسود هر سهم خراسان مبلغ ۲ هزار و ۴۷۲ ریال

سود هر سهم خراسان مبلغ ۲ هزار و ۴۷۲ ریال

۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۰۶:۰۶

شرکت پتروشیمی خراسان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۲ هزار و ۹۲۷ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲ هزار و ۴۷۲ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۸ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت پتروشیمی خراسان با سرمایه یک هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت پتروشیمی خراسان در دوره یاد شده، مبلغ ۵ هزار و ۲۳۹ میلیارد و ۹۶۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲ هزار و ۹۲۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۸ درصدی برخوردار است.

یادآوری می‌شود "خراسان" در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۲ هزار و ۴۷۲ ریال و سود خالص را ۴ هزار و ۴۲۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال قید کرده است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۹+۰.۰۰٪

PP۱۲۶۰-۰.۲۴٪

PEسنگین۹۳۹-۱.۰۵٪

PE سبک۱۱۷۵-۱.۵۹٪

PE خطی۱۱۰۵-۱.۵۲٪

اوره گرانوله۳۲۷+۴.۸۱٪

اوره پریل۳۶۰+۵.۲۶٪

متانول۲۴۶+۰.۴۱٪

اتیلن گلایکل۷۰۹-۸.۱۶٪