آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتصمیمات مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

تصمیمات مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

۶ آبان ۱۳۹۹ ۰۶:۵۸
تصمیمات مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

در اطلاعیه‌ای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی از تصمیمات مجمع عمومی این صندوق خبر داد.

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  در تاریخ ۱۲ شهریور در محل  خود صندوق با حضور ۶۸ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی و نماینده متولی برگزار و درخصوص تعیین یا تغییر اعضای هیأت مدیره صندوق تصمیم‌گیری شد. 

حاضرین در این جلسه شرکت سرمایه گذاری فناوری تکوستا با درصد مالکیت ۱۳.۷۵ و با تعداد واحد ۱۳.۷۵۰ ، مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ۲۳.۱۷ درصد مالکیت و با تعداد واحد ۲۳.۱۷۰ سهم، شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش با درصد مالکیت ۱۳.۷۵ و با تعداد ۱۳.۷۵۰ واحد سهم، شرکت خدمات مدیریت صبا تامین با ۱۷ درصد مالکیت و با تعداد ۱۷.۰۰ واحد سهم و گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی با 0.7 درصد مالکیت 700 سهم بودند.

تعیین اعضای هیئت مدیره
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر انتخاب شدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شخصیت نوع شرکت شماره ثبت عضوحقوقی/کدملی نوع عضویت وضعیت عضویت
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی حقوقی سهامی خاص ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ اصلی ابقا
شرکت سرمایه گذاری فناوری تکوستا حقوقی سهامی خاص ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ اصلی ابقا
شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش حقوقی سهامی خاص ۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸ اصلی ابقا
بیژن ساعدپناه حقیقی   ۰۰۷۴۰۸۳۲۹۵ اصلی حذف
محمدرضا مایلی حقیقی   ۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴ اصلی حذف
خدمات مدیریت صبا تامین حقوقی   ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰ اصلی عضو جدید
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی حقوقی   ۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷ اصلی عضو جدید
همچنین مجمع به مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام کند.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪