آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارسناریوهای پساترامپی بازار

سناریوهای پساترامپی بازار

۱۸ آبان ۱۳۹۹ ۰۴:۵۳

سناریوهای پساترامپی بازار

سناریوهای پساترامپی بازار

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی روند بازار با پایان یافتن انتخابات آمریکا و ریاست جمهوری احتمالی آقای بایدن پرداخت.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از همفکران، دارابی  با تاکید بر اینکه نوسان بازار به دلیل مسایل سیاسی نوسانهایی کم عمق و نه چندان پایدار است، گفت: صرفنظر از اینکه نتیجه انتخابات آمریکا چندان تغییری در سیاستهای این کشور نمی گذارد در مورد پیروزی بایدن باید توجه داشت تا مراسم تحلیف و سپس انجام انتخابات ریاست جمهوری  در ایران انتظار بروز جابجایی در سیاستهای واشنگتن بعید است.
وی با تاکید بر اینکه آمریکا هم به کرات غیر قابل اعتماد بودن خود را نشان داده است، گفت: البته به روی کار آمدن بایدن می تواند باعث آرامش و طمانینه در سیاستهای اقتصادی شده، به رونق تهاتر نفت و کاهش تخفیف فروش محصولات صادراتی و همچنین کاهش بحث هزینه انتقال پول منجر شود .
دارابی در خصوص آثار اتفاق های اخیر بر نرخ ارز با تاکید بر اینکه شرکت های حاضر در بازار سرمایه محاسبات بودجه ای خود را بر مبنای دلار نیمایی انجام می دهند، گفت: در شرایط فعلی و بر اساس سیاست های بانک مرکزی بعید است نرخ ارز نیمایی کاهشی داشته باشد، که این اتفاق به نفع شرکتهای صادراتی بازار است.
این کارشناس بازار سرمایه کاهش التهابات بازارهای موازی را به نفع بازار سرمایه دانست و افزود: فروکش کردن آتش بازی در بازار دلار، سکه، خودرو و مسکن باعث می شود  سهم بازار سرمایه از نقدینگی افزایش یابد و دو بازار سپرده بانکی و بورس برای مدتی انتخابهای اول سرمایه گذاران خواهند بود.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۹+۰.۱۷٪

PP۱۲۶۳-۱۱.۳۷٪

PEسنگین۹۴۹-۲.۶۷٪

PE سبک۱۱۹۴-۳.۸۶٪

PE خطی۱۱۲۲-۶.۰۳٪

اوره گرانوله۳۱۲+۱۱.۴۳٪

اوره پریل۳۴۲+۱۰.۳۲٪

متانول۲۴۵-۲.۰۰٪

اتیلن گلایکل۷۷۲+۰.۱۳٪