آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیخلاصه از اطلاعیه های مهم کدال از اول تا چهارم فروردین ماه ۱۳۹۹

خلاصه از اطلاعیه های مهم کدال از اول تا چهارم فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰:۲۰

خلاصه از اطلاعیه های مهم کدال از اول تا چهارم فروردین ماه 1399 در جدول زیر خلاصه ای از اطلاعات ارائه شده در سامانه کدال بر حسب گزارش شرکت ها ارائه شده است. با توجه به قرار گرفتن در روزهای ابتدایی ماه، بیشترین حجم اطلاعات ارائه شده مربوط به گزارش های عملکرد ماهیانه می باشد:

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪