آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارپتایر در آذر 99 3526 ریال سود داد

پتایر در آذر 99 3526 ریال سود داد

۲ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۴

 

ایران تایر

شرکت تولیدی ایران تایر ۲۸۶میلیارد ریالی، برای هرسهم ۳هزار و ۵۲۶ریال سود شناسایی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت تولیدی ایران تایر در اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۹ اعلام کرد توانسته در این دوره نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته سود عملیاتی شرکت را ۲۰۸درصد افزایش دهد و به مبلغ یک هزار و ۳۰۰میلیارد ریال دست یابد.

این شرکت طی این دوره سود خالص را با افزایش ۱۷۳درصدی به یک هزار و ۱۰میلیارد ریال و سود انباشته را با رشد ۴۸درصدی به یک هزار و ۲۷۰میلیارد ریال رساند.

فروش «پتایر» در این مدت به مبلغ ۴هزار و ۱۶۹میلیارد ریال رسیده است که سود ناخالص شناسایی شده از این محل به مبلغ یک هزار و ۱۳۷میلیارد ریال بالغ شده است.

شرکت ایران تایر در تشریح اهداف و برنامه های راهبردی خود در خصوص تولید و فروش محصولات اعلام کرد که برای کل سال مالی جاری تولید و فروش ۲۷هزار تن را پیش بینی کرده که در ۶ماهه ابتدایی سال توانست ۵۰درصد از هدف کل سال خود را تحقق ببخشد و در عملکرد شش ماهه نیز ۱۰۰درصد هدف خود را پوشش داده است.

این شرکت به دنبال تکمیل طرح توسعه و انتقال کارخانه به مهدی شهر سمنان دارای سه فاز است که در فاز اول ایجاد ظرفیت به میزان ۲۵هزارتن تایر رادیال سبک در سال را پیش بینی کرده  و فاز دوم انتقال ظرفیت به میزان ۱۵هزار تن رادیال سواری در سال از کارخانه فعلی واقع در تهران به مهدی شهر سمنان است. در فاز سوم نیز ایجاد ظرفیت به میزان ۲۰هزار تن در سال انواع تایرهای رادیال سنگین در نظر گرفته شده  است

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۰۶۵+۵.۹۵٪

PP۱۳۹۱+۸.۷۶٪

PEسنگین۹۶۱+۰.۲۱٪

PE سبک۱۲۷۵+۴.۰۰٪

PE خطی۱۱۹۱+۶.۴۳٪

اوره گرانوله۳۸۰-۲.۰۶٪

اوره پریل۳۸۶-۲.۷۷٪

متانول۲۶۵+۱.۵۳٪

اتیلن گلایکل۷۲۶+۱.۴۰٪