آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل تکنیکال ایران خودرو نیمه دوم آذر 99

تحلیل تکنیکال ایران خودرو نیمه دوم آذر 99

۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۰:۳۴

تحلیل تکنیکال ایران خودرو نیمه دوم آذر 99

 

با توجه به میانگینهای سه گانه در نمودار(گذر بازار)  سیگنال خرید و روند صعودی میان مدت در میان مدت را صادر کرده و هدف رسیدن به سقف قبلی را پیش رو گرفته است.

مقاومتهای پیش رو عبارتند از: 460 و 580

تحلیل از حمیدرضا افشار

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۵۷۲+۱۶.۵۳٪

PP۱۶۵۰+۲۱.۵۰٪

PEسنگین۹۹۰+۱۵.۵۲٪

PE سبک۱۳۶۱+۱۳.۵۱٪

PE خطی۱۰۹۰+۱۰.۶۶٪

اوره گرانوله۲۰۰-۰.۵۰٪

اوره پریل۲۰۵-۰.۹۷٪

متانول۲۳۶+۱.۷۲٪

اتیلن گلایکل۷۰۷+۳۰.۴۴٪