آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباربازگشت به کانال یک میلیون و چهارصد (9 آذر 99)

بازگشت به کانال یک میلیون و چهارصد (9 آذر 99)

۹ آذر ۱۳۹۹ ۰۶:۲۶

شاخص کل با رشد ۲۷ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و چهارصد هزار واحد شد.

به گزارش آرمان تحلیل ، شاخص کل امروز را هم سبز آغاز کرد و تا کنون توانسته است ۲۷ هزار واحد رشد را تجربه کند. شاخص هم وزن نیز پا به پای شاخص کل رشد می‌کند و تا این لحظه با ۵۷۲۱ واحد در حال ادامه مسیر خود است. با نگاهی به نقشه بازار می‌توان دریافت اغلب نمادها سبزند و نمادهای کمی در صف فروشند.

فرابورس هم روز خوبی دارد. شاخص فرابورس تا کنون توانسته است ۳۱۵ واحد رشد گند و اغلب نمادهای آن هم سبز و رو به رشدند.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۶+۰.۰۰٪

PP۱۴۲۵-۵.۷۵٪

PEسنگین۹۷۵-۰.۶۱٪

PE سبک۱۲۴۲-۰.۷۲٪

PE خطی۱۱۹۴-۰.۶۷٪

اوره گرانوله۲۸۰+۰.۰۰٪

اوره پریل۳۱۰+۸.۷۷٪

متانول۲۵۰+۲.۴۶٪

اتیلن گلایکل۷۷۱-۲.۵۳٪