آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارخوشحالی سهامداران «وسپهر»

خوشحالی سهامداران «وسپهر»

۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۱۲
خوشحالی سهامداران «وسپهر»

شرکت سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات از نمادهای پرتراکنش و تاثیرگذار بر شاخص کل فرابورس امروز بازار سرمایه بود.

به گزارش صدای بورس، شرکت سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات در بازار دوم فرابورس قرار داد. در معاملات امروز نماد «وسپهر»، حقیقی ها بیشترین سهم خرید را به خود اختصاص دادند و معادل ۸۱ درصد خرید این سهم در دست حقیقی ها بود  و در مقابل ۱۹  درصد این سهم را حقوقی ها خریدار بودند.

در مقابل خرید نیز باز هم حقیقی ها بیشترین فروش این سهم را آن خود کردند و این سهم را با ۱۹۳ میلیون سهم  معادل ۹۹ درصد را به فروش رساندند و حقوقی ها نیز ۱ درصد معادل ۲ میلیون سهم را فروختند.
این نماد امروز با ۲.۸۶ درصد افزایش نسبت به معاملات پایانی  با قیمت  ۱۲.۰۲۹ ریال بسته شد. 

امروز در این نماد ۴۱.۸۹ میلیاردتومان خروج پول حقیقی انجام رفت.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪