آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل تکنیکال بکهنوج آذر 99

تحلیل تکنیکال بکهنوج آذر 99

۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۰۵:۵۸

تحلیل تکنیکال بکهنوج آذر 99


بکهنوج بعد از تثبیت بالای ابر ایچیموکو مدتیست که در محدوده فعلی متعادل شده و حجمهای مناسبی نیز معامله می شود. صف فروش فعلی نماد با توجه به سیگنالهای مثبت اندیکاتورها با دید میان مدت میتواند فرصت ورود مناسبی با هدف  670 تومان باشد.
مقاومت مهم در مسیر 430محسوب میشود.


تحلیل:حمیدرضا افشار

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪