آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبار'گزارش 6 ماهه آپ آذر 99

'گزارش 6 ماهه آپ آذر 99

۱۷ آذر ۱۳۹۹ ۰۵:۵۷

'گزارش 6 ماهه آپ آذر 99

آپ
شرکت آسان پرداخت پرشین با هدف فعالیت در سیستم‌های پرداخت الکترونیکی داده‌ها، در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ تأسیس شد. هدف این شرکت گسترش و تسهیل خدمات پرداخت الکترونیک است و اجزای مختلف سیستم بر پایه «مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت» اداره نظام پرداخت بانک مرکزی در نظر گرفته شده و همچنین به گونه‌ای طراحی شده تا در برگیرنده طیف وسیع‌تری از انواع پرداخت الکترونیک باشد.


شرکت آسان پرداخت پرشین در دوره منتهی به ۳۱شهریور ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته افزایش ۳۱ درصدی در درآمدهای عملیاتی، کاهش ۴۰ درصدی در سود عملیاتی، افزایش ۴ درصدی در سود خالص، افزایش ۲۳ درصدی در دارایی ها و افزایش ۱۰۲ درصدی در سود انباشته داشته است.

همچنین، درآمدهای عملیاتی این شرکت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۳۱ هزار و ۹۸۸ میلیارد و ۳۷۳میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۳۰ هزار و ۶۵۵ میلیارد و ۱۸۴ میلیون ریال است.

همچنین، درآمدهای عملیاتی این شرکت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۳۱ هزار و ۹۸۸ میلیارد و ۳۷۳میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۳۰ هزار و ۶۵۵ میلیارد و ۱۸۴ میلیون ریال است.

نکات با اهمیت گزارش شرکت آسان پرداخت پرشین در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

* افزایش ۳۱ درصدی در درآمدهای عملیاتی

* کاهش ۴۰ درصدی در سود عملیاتی

* افزایش ۴ درصدی در سود خالص

* افزایش ۲۳ درصدی در دارایی ها

* افزایش ۱۰۲ درصدی در سود انباشته

* افزایش ۴۴ درصدی در حقوق مالکانه

* کاهش حاشیه سود خالص از ۵.۶۱ درصد به ۴.۲۶ درصد

* کاهش حاشیه سود ناخالص از ۷.۹۱ درصد به ۴.۳۷ درصد

* کاهش بازده دارایی از ۲۸.۳۰ درصد به ۲۲.۱۴ درصد

* کاهش بازده حقوق صاحبان سهام از ۴۹.۷۰ درصد به ۳۹.۸۹ درصد

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۵۷۲+۱۶.۵۳٪

PP۱۶۵۰+۲۱.۵۰٪

PEسنگین۹۹۰+۱۵.۵۲٪

PE سبک۱۳۶۱+۱۳.۵۱٪

PE خطی۱۰۹۰+۱۰.۶۶٪

اوره گرانوله۲۰۰-۰.۵۰٪

اوره پریل۲۰۵-۰.۹۷٪

متانول۲۳۶+۱.۷۲٪

اتیلن گلایکل۷۰۷+۳۰.۴۴٪