آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارسه مصوبه مهم در جلسه امشب شورای عالی بورس

سه مصوبه مهم در جلسه امشب شورای عالی بورس

۱۹ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۴۰
قالیباف اصل

۱۹۹ مین جلسه شورای عالی بورس دقایقی پیش و با سه مصوبه به پایان رسید.

دکتر حسن قالیباف اصل، سخنگوی شورای عالی بورس در خصوص جزییات این جلسه به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: سه موضوع مهم و اساسی در این جلسه به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: پیشنهاد اصلاح موادی از دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون بازار از نظر نگارشی و گزینش کلمات با بار معنایی جدید و الحاق بندهای جدیدی به آن در شورا مصوب شد.

سخنگوی شورای عالی بورس ادامه داد: همچین پیشنهادهای سازمان درباره سیاستگذاری در خصوص نحوه اجرای قانون بازار راجع به موارد عدم ارائه اطلاعات و عدم رعایت استاندارهای حسابداری ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

دکتر قالیباف اصل تصویب دستورالعمل طبقه بندی اطلاعات محرمانه و تعیین سطح دسترسی اشخاص را سومین موضوع مهم این جلسه دانست و تاکید کرد: امشب تحولات بازار سرمایه و وضع بازار در شورا مورد بررسی قرار گرفت و نحوه اجرایی شدن مصوبات شورا در این خصوص ارزیابی شد.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۷۰+۵.۱۷٪

PP۱۲۷۵+۰.۰۰٪

PEسنگین۶۲۶-۳۱.۷۳٪

PE سبک۱۱۵۶+۳.۸۶٪

PE خطی۱۱۱۱-۳.۸۹٪

اوره گرانوله۳۳۷+۲.۱۲٪

اوره پریل۳۸۳+۲.۴۱٪

متانول۲۵۰+۰.۸۱٪

اتیلن گلایکل۷۰۹+۵.۱۹٪