آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارعملکرد 6 ماهه پتایر چگونه بود؟

عملکرد 6 ماهه پتایر چگونه بود؟

۱۹ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۳

عملکرد 6 ماهه پتایر چگونه بود؟


شرکت تولیدی ایران تایر در دوره منتهی به ۳۱شهریور ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته افزایش ۶۶ درصدی در درآمدهای عملیاتی، افزایش ۲۰۸ درصدی در سود عملیاتی، افزایش ۱۷۳ درصدی در سود خالص، افزایش ۹۳ درصدی در دارایی‌ها و افزایش ۴۸ درصدی در سود انباشته داشته است.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، براساس صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت تولیدی ایران تایر ۲۸۶ میلیارد و ۴۶۹ میلیون ریال است و این شرکت تعداد ۲۸۶ میلیون و ۴۶۹ هزار برگه سهم منتشر کرده است.

همچنین، درآمدهای عملیاتی شرکت تولیدی ایران تایر در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۴ هزار و ۱۶۹ میلیارد و ۳۱۱ میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ ۲ هزار و ۷۹۸ میلیارد و ۳۹ میلیون ریال است. بخش اعظم درآمدهای "پتایر" از طریق فعالیت های عملیاتی است.

برآورد تعداد فروش شرکت تولیدی ایران تایر در دوره ۶ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ به میزان ۱۳ هزار و ۳۰۲ تن است که نسبت به ۶ ماهه اول سال افت ۳ درصدی پیش بینی شده است.

ترکیب سهامداران عمده شرکت تولیدی ایران تایر عبارتند از: شرکت گسترش پایا صنعت سینا (۵۱ درصد)، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (۱۲.۸۷ درصد) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (۴.۰۱ درصد)

نکات با اهمیت گزارش شرکت تولیدی ایران تایر در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

* افزایش ۶۶ درصدی در درآمدهای عملیاتی

* افزایش ۲۰۸ درصدی در سود عملیاتی

* افزایش ۱۷۳ درصدی در سود خالص

* افزایش ۹۳ درصدی در دارایی‌ها

* افزایش ۴۸ درصدی در سود انباشته

* افزایش ۳۵ درصدی در حقوق مالکانه

* افزایش حاشیه سود خالص از ۱۴.۱۴ درصد به ۲۰.۳۸ درصد

* افزایش بازده دارایی از ۳۲.۱۱ درصد در به ۴۰.۳۹ درصد

* کاهش بازده حقوق صاحبان سهام از ۱۴۲.۴۹ درصد به ۱۳۰.۹۶ درص

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۴۱+۳.۶۸٪

PP۱۳۹۱+۰.۰۰٪

PEسنگین۹۵۲-۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۷۷+۰.۱۶٪

PE خطی۱۱۹۰-۰.۰۸٪

اوره گرانوله۳۷۱-۲.۳۷٪

اوره پریل۳۶۴-۵.۷۰٪

متانول۲۶۹+۱.۵۱٪

اتیلن گلایکل۷۲۸+۰.۲۸٪