آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبار جسورانهآیا "شستا" نقدینگی بازار را می بلعد؟

آیا "شستا" نقدینگی بازار را می بلعد؟

۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰:۱۴

برخی شنیده ها حاکی از ارزش گذاری بیش از 100 هزار میلیاردی شستا در روز عرضه می باشد و عبارتی عرضه بیش از 5 تا 10 درصدی سهام این شرکت نیازمند جذب نقدینگی بیش از 5000 تا 10.000 میلیارد تومان می باشد.

بی شک یکی از بهترین راه های جلوگیری از رشد چشمگیر قیمت سهام و کنترل نقدینگی ورودی بازار سرمایه کشور عرضه های اولیه سهام شرکت های بزرگ می باشد.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۹+۰.۱۷٪

PP۱۲۶۳-۱۱.۳۷٪

PEسنگین۹۴۹-۲.۶۷٪

PE سبک۱۱۹۴-۳.۸۶٪

PE خطی۱۱۲۲-۶.۰۳٪

اوره گرانوله۳۱۲+۱۱.۴۳٪

اوره پریل۳۴۲+۱۰.۳۲٪

متانول۲۴۵-۲.۰۰٪

اتیلن گلایکل۷۷۲+۰.۱۳٪