آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارستران زیر ذره بین (دی 99)

ستران زیر ذره بین (دی 99)

۲۴ آذر ۱۳۹۹ ۰۶:۳۶


میانگین ۵ ساله سود نقدی شرکت سیمان‌ تهرانبرابر ۱۴۳ ریال است و سود نقدی در سال ۹۹ مبلغ ۲۰۰ ریال است که بالاتر از میانگین است و در این سال درصد تقسیم سود ۷۲ درصد است.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، P/E سهم شرکت سیمان‌ تهران(ستران) ‌ ۶۵.۷۰ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۲۲.۶۷ است بالاتر است.

سود خالص "ستران" در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۰۸ درصدی را نشان می دهد.

سود هر سهم این شرکت پس از کسر مالیات در ۶ ماهه شهریور ۹۹ مبلغ ۳۴۷ ریال است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰۸ درصد افزایش داشته است.

میانگین ۵ ساله سود نقدی شرکت سیمان‌ تهران‌ برابر ۱۴۳ ریال است و سود نقدی در سال ۹۹ مبلغ ۲۰۰ ریال است که بالاتر از میانگین است و در این سال درصد تقسیم سود ۷۲ درصد است.

بازدهی یک ماهه و یک ساله سهم مثبت است ولی بازدهی سه ماهه سهم منفی است.

ستران سیمان تهران

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪