آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبار جسورانهفشار فروش صندوق های درآمد ثابت

فشار فروش صندوق های درآمد ثابت

۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰:۲۱

بر اساس رتبه بندی صندوق ها با بیشترین مقادیر مازاد سهام تا سقف 10 درصد، صندوق کوثر یکم با بیش از 800 میلیارد تومان مبلغ مازاد بر سقف مجاز، بالاترین میزان عرضه سهام را خواد داشت.

بر اساس دارایی های این صندوق، نمادهای رمپنا، وبملت و فولاد بیشترین میزان مبلغی دارایی ها را به خود اختصاص داده اند پس با احتمال بالا، شاهد عرضه این صندوق در نمادهای مذکور در روزها و ماه های آتی خواهیم بود.

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۹+۰.۱۷٪

PP۱۲۶۳-۱۱.۳۷٪

PEسنگین۹۴۹-۲.۶۷٪

PE سبک۱۱۹۴-۳.۸۶٪

PE خطی۱۱۲۲-۶.۰۳٪

اوره گرانوله۳۱۲+۱۱.۴۳٪

اوره پریل۳۴۲+۱۰.۳۲٪

متانول۲۴۵-۲.۰۰٪

اتیلن گلایکل۷۷۲+۰.۱۳٪