آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباررشد سود پترول دی 99

رشد سود پترول دی 99

۲ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۴۹

رشد سود پترول دی 99

پتروشیمی

گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۳ هزار و ۶۶۰ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۷۳ ریال اعلام شده بود، افزایش ۸۸۱ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش  آرمان تحلیل پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با سرمایه ثبت شده ۲۰ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان دوره ای ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان در دوره یاد شده، مبلغ ۹۱ هزار و ۵۰۶ میلیارد و ۴۴۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳ هزار و ۶۶۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۸۸۱ درصدی برخوردار است.

سود انباشته پایان دوره با کاهش ۳۸ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۳ هزار و ۷۳۷ میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال اعلام شده است.

"پترول" در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به اردیبهشت ۹۹، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۷ هزار و ۴۵۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۳۷۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، ارزش بازار گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان در دوره یاد شده، با افزایش ۱۲ هزار و ۵۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون ریال به ۱۳۹ هزار و ۷۰۷ میلیارد و ۷۱۱ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با کاهش ۹۰۱ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال معادل ۱۴ هزار و ۵۷۰ میلیارد و ۷۴۳ میلیون ریال محاسبه شد.

"پترول" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۶ هزار و ۸۳۳ میلیارد و ۳۲۹ میلیون ریال به مبلغ معادل ۹۸ هزار و ۲۳۸ میلیارد و ۹۱۳ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۹۱ هزار و ۴۰۵ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال سود کسب کرد.

گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳۹ میلیارد و ۳۴۶ میلیون ریال خریداری کرد.


همچنین بر اساس این گزارش، ارزش بازار گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان در دوره یاد شده، با افزایش ۱۲ هزار و ۵۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون ریال به ۱۳۹ هزار و ۷۰۷ میلیارد و ۷۱۱ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با کاهش ۹۰۱ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال معادل ۱۴ هزار و ۵۷۰ میلیارد و ۷۴۳ میلیون ریال محاسبه شد.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪