آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال ثشاهد (دی 99)

تحلیل تکنیکال ثشاهد (دی 99)

۳ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۵۴

تحلیل تکنیکال ثشاهد eahin


ثشاهد در نمودار هفتگی بعد از شکستن خط روند نزولی و پولبک به آن در محدوده حمایتی 2400 تومانی موج 5 صعودی را با هدف 8000 تومان در میان مدت اغاز کرده اندیکاتورها هم موید شروع ایم موج صعودی هستند. البته مقاومت بسیار مهم 3100 در کوتاه مدت میتواند برای نماد حائز اهمیت باشد که تثبیت بالای آن با شکسته شدن ابرموکو همراه خواهد بود.

مقاومتهای دیگر عبارتند از: 4000 و 6000

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪