آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارساختار بورس اصلاح خواهد شد!

ساختار بورس اصلاح خواهد شد!

۱۷ دی ۱۳۹۹ ۰۶:۵۳

ساختار بورس اصلاح خواهد شد!

سازمان بورس اصلاح ساختار می‌دهد

وزارت اقتصاد پیشنهاد اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان بورس را به هیات دولت ارایه کرد.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از صدای بورس، در حالی فرایند اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ۸۴ هنوز نهایی نشده و در جریان است وزارت اقتصاد به استناد تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۳۳ اساسنامه سازمان بورس، پیشنهاد اصلاح ساختار و تشکیلات نهاد ناظر بازار سرمایه را جهت بررسی و تصویب در هیات دولت ارایه کرده که در حال بررسی توسط کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت است .

در این پیشنهاد آمده است : به منظور متناسب سازی ساختار سازمانی با شرایط جدید فعالیت ها، مختصات و ویژگی های بازار سرمایه در سال های اخیر و فراهم آوردن امکان انجام مأموریت ها و تکالیف قانونی جدید از جمله قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، قانون اجرای اصل ۴۴ ، قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، قانون رفع موانع تولید، همچنین تقویت نقش مقررات گذاری، تنظیم گری و نظارت فعال تر بر عملکرد فعالان بازار سرمایه، وزارت اقتصاد ، پیشنهاد اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارایه کرده است.

به موجب این اصلاحیه به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود معاونت جدید به عنوان معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار سرمایه با سه مدیریت توسعه اقتصادی، آمار و مدیریت ریسک، مدیریت تدوین و تطبیق مقررات و مدیریت برنامه ریزی و راهبرد را در ساختار تشکیلاتی اضافه کند.

همچنین سازمان مجاز است موسسه آموزش عالی و پژوهشی بازار سرمایه را به عنوان نهاد مستقل تابعه سازمان برای انجام مطالعات آینده پژوهی، آموزش و ارتقای سواد مالی و امور گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه با ادغام مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و واحد آموزش و گواهینامه های حرفه ای با اخذ مجوز از شورای عالی گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و طی فرآیند قانونی ایجاد کند.

ارتقای سطح مدیریت های سازمانی به سطح مدیرکل، ایجاد شورای عالی راهبری فضای مجازی با توجه به اهمیت، الزامات و تکالیف محوله با مسئولیت ریاست سازمان، مجوز تغییر عناوین و جابجایی واحدها در نمودار مصوب با پیشنهاد هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی بورس، مجوز اصلاح ساختار کلان و تفصیلی سازمان با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی بورس، از جمله دیگر اصلاحی پیشنهادی  است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۹+۰.۱۷٪

PP۱۲۶۳-۱۱.۳۷٪

PEسنگین۹۴۹-۲.۶۷٪

PE سبک۱۱۹۴-۳.۸۶٪

PE خطی۱۱۲۲-۶.۰۳٪

اوره گرانوله۳۱۲+۱۱.۴۳٪

اوره پریل۳۴۲+۱۰.۳۲٪

متانول۲۴۵-۲.۰۰٪

اتیلن گلایکل۷۷۲+۰.۱۳٪