آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال شاخص کل بهمن 99

تحلیل تکنیکال شاخص کل بهمن 99

۳۰ دی ۱۳۹۹ ۰۶:۲۱

تحلیل تکنیکال شاخص کل بهمن 99

تحلیل تکنیکال شاخص کل بهمن 99

 

شاخص کل در کانال نزولی که از مرداد ماه در پیش گرفته به مسیر خود ادامه میدهد و حمایتها را یکی پس از دیگری از دست میدهد. در حال حاضر RSI به محدوده 20 رسیده که این مسئله نشان از فروشهای هیجانی دارد و تکنیکالی میتوان اینطور استنباط کرد که قیمتهای موجود برای فروش بی معنیست و باید منتظر سیگناهای مثبت بود.
البته هنوز هیچ اندیکاتوری و موقعیت میانگینها سیگنال مثبتی صادر نکرده است.
حمایتهای مهم شاخص عبارتند از : 1100000 و 990000

تحلیل:حمیدرضا افشار

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪