آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل فلامی : فلامی 492 ریال سود ساخت

تحلیل فلامی : فلامی 492 ریال سود ساخت

۸ بهمن ۱۳۹۹ ۰۵:۳۷

طی دوره ۳ ماهه؛ tghld

"فلامی" ۴۹۲ ریال سود ساخت


شرکت لامیران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۴۹۲ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲۰۶ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۳۹ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

به گزارش آرمان تحلیل  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت لامیران با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۳ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت لامیران در دوره یاد شده، مبلغ ۹۸ میلیارد و ۴۰۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۹۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۳۹ درصدی برخوردار است.

همچنین، شرکت لامیران سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۰۴ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته مبلغ ۱۱۴ میلیارد و ۸۸ میلیون ریال و سود عملیاتی را با افزایش ۱۰۵ درصدی، ۱۰۵ میلیارد ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود "فلامی" در دوره ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۲۰۶ ریال و سود خالص را ۴۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال قید کرده است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪