آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل نسبت های مالی: فباهنر (شرکت مس شهید باهنر)

تحلیل نسبت های مالی: فباهنر (شرکت مس شهید باهنر)

۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ۰۶:۰۰

تحلیل نسبت های مالی: فباهنر (شرکت مس شهید باهنر) tfhikv

درآمدهای عملیاتی شرکت مس شهید باهنر  در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۲۰هزار و ۸۷۴ میلیارد و ۹۷۶ میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ ۱۳ هزار و ۸۶۳ میلیارد و ۱۹ میلیون ریال است.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، براساس صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت مس شهید باهنر یک هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.
شرکت مس شهید باهنر در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۱۱۴ درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش ۱۵۷ درصد سود عملیاتی، افزایش ۱۲۴ درصد سود خالص، افزایش ۸۵ درصد دارایی ها و افزایش ۹۳ درصد سود انباشته داشته است.

درآمدهای عملیاتی شرکت مس شهید باهنر  در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۲۰هزار و ۸۷۴ میلیارد و ۹۷۶ میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ ۱۳ هزار و ۸۶۳ میلیارد و ۱۹ میلیون ریال است.

۵۵ درصد از درامد "فباهنر" حاصل از فعالیت صادراتی و ۴۵ درصد حاصل فروش داخلی است.

ترکیب سهامداران شرکت مس شهید باهنر عبارتند از:

شرکت سرمایه گذاری صدرتامین (۷۷.۱۴ درصد)، شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان (۱.۶۶ درصد) و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (۱.۰۵ درصد)

نکات با اهمیت گزارش شرکت مس شهید باهنر در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

 • افزایش ۱۱۴ درصد درآمدهای عملیاتی
 • افزایش ۱۵۷ درصد سود عملیاتی
 • افزایش ۱۲۴ درصد سود خالص
 • افزایش ۸۵ درصد دارایی ها
 • افزایش ۹۳ درصد سود انباشته
 • افزایش ۶۶ درصد حقوق مالکانه
 • افزایش حاشیه سود ناخالص از ۲۷ درصد به ۳۰ درصد
 • افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۲۷ درصد به ۳۱ درصد
 • افزایش حاشیه سود خالص از ۲۱ درصد به ۲۴ درصد
 • افزایش بازده دارایی از ۳۶ درصدبه ۳۹ درصد
 • افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۱۱۰ درصد به ۱۳۵ درصد

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪