آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباربررسی نسبت های مالی: نماد فجر

بررسی نسبت های مالی: نماد فجر

۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ۰۶:۱۴

بررسی نسبت های مالی: نماد فجر t[vشرکت فولاد امیرکبیر کاشان در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۱۴۰ درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش ۴۹۱ درصد سود عملیاتی، افزایش ۴۸۹ درصد سود خالص، افزایش ۱۱۹ درصد دارایی ها و افزایش ۱۸۴ درصد سود انباشته داشته است.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، براساس صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان ۸۵۸ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۸۵۸ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۱۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد و ۳۰۶ میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ ۹ هزار و ۷۶۵ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال است.

۸ درصد از درآمد این شرکت حاصل از فعالیت صادراتی و ۹۲ درصد حاصل فروش داخلی است.

ترکیب سهامداران شرکت فولاد امیرکبیر کاشان عبارتند از:

شرکت فولاد مبارکه  (۵۲.۵۶ درصد)

موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح (۱۲.۹۵ درصد)

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (۶.۶۶ درصد)

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو  (۲.۳۷ درصد)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان (۱.۴۵ درصد)

نکات با اهمیت گزارش شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

 • افزایش ۱۴۰ درصد درآمدهای عملیاتی
 • افزایش ۴۹۱ درصد سود عملیاتی
 • افزایش ۴۸۹ درصد سود خالص
 • افزایش ۱۱۹ درصد دارایی ها
 • افزایش ۱۸۴ درصد سود انباشته
 • افزایش ۱۴۰ درصد حقوق مالکانه
 • افزایش حاشیه سود ناخالص از ۲۱ درصد به ۴۲ درصد
 • افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۲۱ درصد به ۴۱ درصد
 • افزایش حاشیه سود خالص از ۱۸ درصد به ۳۳ درصد
 • افزایش بازده دارایی از ۳۰ درصدبه ۶۶ درصد
 • افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۶۲ درصد به ۱۴۱ درص

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪