آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل و بررسی: نماد شسپا

تحلیل و بررسی: نماد شسپا

۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ۰۶:۲۱

تحلیل و بررسی: نماد شسپا as\h

تحلیل نماد شسپا

شرکت نفت سپاهان در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۳۳ درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش ۷۸ درصد سود عملیاتی، افزایش ۸۰ درصد سود خالص، افزایش ۵۶ درصد دارایی ها و افزایش ۶۴ درصد سود انباشته داشته است.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، براساس صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت نفت سپاهان ۶ هزار میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۶ میلیارد برگه سهم منتشر کرده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت نفت سپاهان در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۴۶ هزار و ۴۱۷ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۳۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد و ۹۰۴ میلیون ریال است.

تعداد فروش "شسپا" در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ به میزان ۵۲۲ هزار و ۵۴۷ تن است که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ کاهش ۸ درصدی داشته است.

ترکیب سهامداران شرکت نفت سپاهان عبارتند از:

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (۳۸.۹۶ درصد)، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (۳۴.۹۰ درصد)، شرکت سرمایه گذاری تابان فردا (۱۰.۵۸ درصد)، شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری (۲.۳۴ درصد) و شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (۱.۰۷ درصد)

نکات با اهمیت گزارش شرکت نفت سپاهان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

  • افزایش ۳۳ درصد درآمدهای عملیاتی
  • افزایش ۷۸ درصد سود عملیاتی
  • افزایش ۸۰ درصد سود خالص
  • افزایش ۵۶ درصد دارایی ها
  • افزایش ۶۴ درصد سود انباشته
  • افزایش ۴۰ درصد حقوق مالکانه
  • افزایش حاشیه سود خالص از ۱۸.۷۲ درصد به ۲۶.۰۶ درصد
  • افزایش حاشیه سود ناخالص از ۲۲.۵۷ درصد به ۲۹.۰۷ درصد
  • افزایش بازده دارایی از ۳۵.۹۱ درصد به ۴۹.۲۳ درصد
  • افزایش بازده حقوق صاحبان سهام از ۶۴.۰۰ درصد به ۷۹.۳۲ درصد

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪