آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارافزایش سرمایه ۶ شرکت بورسی اسفند 99

افزایش سرمایه ۶ شرکت بورسی اسفند 99

۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ۰۶:۰۸

افزایش سرمایه ۶ شرکت بورسی HTCHDA SVLHDI


۶ شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۱۷ تا ۱۷۹۵ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از  صدای بورس، شرکت های شیمیایی فارس، سرمایه گذاری ساختمان نوین، سپرده گذاری مرکزی، نفت سپاهان، پتروشیمی قائد بصیر و بیمه سامان به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۱۷۹۵، ۱۵۰، ۱۳۳، ۵۸، ۵۲ و ۱۷ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

HTCHDA SVLHDI


شرکت آبسال با نماد «بساما» در نظر دارد سرمایه خود را از ۱۷۵ میلیارد تومان به ۲۰۵.۵ میلیارد تومان برساند. مبلغ  ۲۰.۴ میلیارد تومان از این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و ۱۰ میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته ها و به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت خواهد بود.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با نماد «وثنو» در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۶۰ میلیارد تومان به ۱۵۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بازار پایه ای از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی شرکت خواهد بود.

همچنین شرکت سپرده گذاری مرکزی با نماد «سپرده» در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به ۳۵۰ میلیارد تومان برساند. ۱۴۷.۴ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت خاص بازار سرمایه از محل سود انباشته و ۵۲.۵ میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با نماد «شبصیر» نیز در نظر دارد سرمایه خود از از 33 میلیارد تومان به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برساند. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت خواهد بود.

شرکت شیمیایی فارس با نماد «شفارس» در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۶۲.۹ میلیارد تومان به ۱.۱۹ هزار میلیارد تومان برساند. این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای رعایت مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی صرف خواهد بود.

شرکت نفت سپاهان با نماد «شسپا» در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان به ۹۵۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال می شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه ای و جلوگیری از خروج نقدینگی شود.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪