آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل تکنیکال نماد: شیران

تحلیل تکنیکال نماد: شیران

۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ۰۵:۴۰

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیائی ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، افزایش ۱۷۹ درصدی در سود هر سهم و سود خالص و افزایش ۱۷۱ درصدی در سود عملیاتی داشته است.advhk

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیائی ایران با سرمایه ۸ هزار و ۶۶ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیائی ایران در دوره یاد شده، مبلغ ۲۸ هزار و ۲۱۷ میلیارد و ۸۳۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳ هزار و ۴۹۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۷۹ درصدی برخوردار است.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۶۴ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۱۴ هزار و ۲۹۹ میلیارد و ۲۵۳ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۱۵ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۲۵۳ میلیون ریال اعلام کرده است.advhk

یادآوری می‌شود "شیران" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ یک هزار و ۲۵۳ ریال و سود خالص را ۱۰ هزار و ۱۰۵ میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریال قید کرده است.

همچنین شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیائی ایران  در گزارش تلفیقی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹، سود هر سهم را با افزایش ۱۸۵ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته مبلغ ۳ هزار و ۳۳۸ ریال و سود خالص را مبلغ ۲۶ هزار و ۹۲۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال اعلام کرده است.

advhk

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪