آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباربدهکارترین کشورهای جهان

بدهکارترین کشورهای جهان

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴:۵۹

طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه آوریل، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر 10 برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با 10 کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

1- ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و 818 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: 256 و 828 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 1011.28 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 87.47 درصد

2- هلند

جمعیت: 17 میلیون و 106 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: 820 میلیارد و 853 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 626.43 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 72.85 درصد

3- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و 613 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: 697 میلیارد و 664 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 297.43 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 49.68 درصد

4- بلژیک

جمعیت: 11 میلیون و 558 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: 490 میلیارد و 727 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 296.93 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 126.68 درصد

5- یونان

جمعیت: 10 میلیون و 456 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: 203 میلیارد و 294 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 267.07 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 218.07 درصد

6- پرتغال

جمعیت: 10 میلیون و 215 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل : 210 میلیارد و 873 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 241.68 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 154.37 درصد

رتبه دیگر کشورها:

– آمریکا

جمعیت: 329 میلیون و 593 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: 21 تریلیون 390 میلیارد و 931 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 100.63 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 70.01 درصد

– چین

جمعیت: یک میلیارد و 435 میلیون و 843 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل : 13 تریلیون و 692 میلیارد و 680 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 16.64 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 52.53 درصد

– ژاپن

جمعیت: 126 میلیون و 745 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: چهار تریلیون و 265 میلیارد و 728 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 95.85 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 279.99 درصد

– آلمان

جمعیت: 83 میلیون و 648 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون و 570 میلیارد و 171 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 172.39 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 80.67 درصد

– انگلیس

جمعیت: 67 میلیون و 660 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون 286 میلیارد و 341 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 294.02 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 104.46 درصد

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۵۷۲+۱۶.۵۳٪

PP۱۶۵۰+۲۱.۵۰٪

PEسنگین۹۹۰+۱۵.۵۲٪

PE سبک۱۳۶۱+۱۳.۵۱٪

PE خطی۱۰۹۰+۱۰.۶۶٪

اوره گرانوله۲۰۰-۰.۵۰٪

اوره پریل۲۰۵-۰.۹۷٪

متانول۲۳۶+۱.۷۲٪

اتیلن گلایکل۷۰۷+۳۰.۴۴٪