آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل و بررسی نماد دیران

تحلیل و بررسی نماد دیران

۳ اسفند ۱۳۹۹ ۰۷:۲۳

شرکت ایران دارو با سرمایه ۵۸۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از  صدای بورس، شرکت ایران دارو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، افزایش ۱۸۴ درصدی در سود هر سهم و سود خالص و افزایش ۱۷۰ درصدی در سود عملیاتی داشته است.

شرکت ایران دارو در دوره یاد شده، مبلغ ۷۰۹ میلیارد و ۸۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۲۲۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۸۴ درصدی برخوردار است.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۳۰ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، یک هزار و ۱۹۵ میلیارد و ۴۷۹ میلیون ریال و سود عملیاتی را یک هزار و ۱۸۸ میلیارد و ۷۲۱ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود دیران در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۴۳۰ ریال و سود خالص را ۲۲۷میلیارد و ۷۵۶ میلیون ریال قید کرده است.

دیران

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪