آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل و بررسی نماد:وسبحان

تحلیل و بررسی نماد:وسبحان

۵ اسفند ۱۳۹۹ ۰۵:۵۴

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری سبحان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹، با کاهش ۱۸۴میلیارد و ۳۶۶ میلیون ریال به ۹۵۴ میلیارد و ۷۱۹ میلیون ریال رسید.
وسبحان

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه گذاری سبحان با سرمایه ثبت شده یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه گذاری سبحان با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۱۵۳ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال و ارزش بازار معادل یک هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش ۲۶۵ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال به ۸۸۷ میلیارد و ۵۰۴ میلیون ریال رسید. ارزش شرکت سرمایه گذاری سبحان نیز با کاهش ۱۸۴ میلیارد و ۳۶۶ میلیون ریال معادل ۹۵۴ میلیارد و ۷۱۹ میلیون ریال محاسبه شد.

"وسبحان" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۹۱۱ میلیارد و ۲۰۴ میلیون ریال به مبلغ یک هزار و ۴۱ میلیارد و ۹۳۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۱۳۰ میلیارد و ۷۲۷ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت سرمایه گذاری سبحان طی دوره یک ماهه منتهی به بهمن ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۵۹ میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال خریداری کرد.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۶۶+۱.۱۷٪

PP۱۴۱۳+۱.۵۸٪

PEسنگین۹۴۸-۰.۴۲٪

PE سبک۱۲۰۶+۰.۵۰٪

PE خطی۱۲۰۶+۱.۳۴٪

اوره گرانوله۳۷۱-۲.۳۷٪

اوره پریل۳۷۹+۴.۱۲٪

متانول۲۷۵+۲.۲۳٪

اتیلن گلایکل۷۳۱+۰.۴۱٪