آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارافزایش سرمایه سه شرکت بزرگ بورسی

افزایش سرمایه سه شرکت بزرگ بورسی

۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ۰۶:۰۰

شرکت های پارس دارو، بیمه دی و دوده صنعتی پارس در گزارشی وضعیت افزایش سرمایه خود را تشریح کردند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت پارس دارو اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه را منتشر کرد.

«دپارس» اعلام کرد که سرمایه شرکت را از مبلغ ۵۲۵میلیارد ریال به مبلغ ۹۵۰میلیارد ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی افزایش می دهد. این اقدام به منظور تامین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه، کاهش هزینه های مالی و افزایش سود آوری، بهبود نسبت مالکانه و رقابت پذیری شرکت در صنعت و بازار سرمایه و تغییر در ترکیب نوع محصولات تولیدی عملیاتی می شود.

گفتنی است؛ انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

در گزارش دیگری حسابرس و بازرس قانونی شرکت بیمه دی اظهارنظر خود را نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه منتشر شده است.

«ودی» قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲هزار و ۵۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۸هزار و ۳۵۰میلیارد ریال افزایش دهد. این اقدام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تامین می شود و به منظور تامین مالی، اصلاح ساختار سرمایه و حفظ نسبت توانگری مالی سطح یک است.

از سوی دیگر هیات مدیره شرکت دوده صنعتی پارس قصد دارد به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد افزایش سرمایه بدهد.

«شدوص» سرمایه خود را از مبلغ ۴۷۴میلیارد و ۵۲۲میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش می دهد که این اقدام به منظور  تامین مالی بخشی از هزینه های پروژه نوسازی راکتورهای خط هارد که در تاریخ ۲۵بهمن ۱۳۹۹به تصویب هیات مدیره رسیده، است.  

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۴۴+۱.۲۶٪

PP۱۸۷۲+۰.۱۶٪

PEسنگین۱۰۶۳+۴.۰۱٪

PE سبک۱۴۸۲+۱.۳۷٪

PE خطی۱۳۷۶+۹.۵۵٪

اوره گرانوله۲۰۲+۱.۰۰٪

اوره پریل۲۰۵+۰.۰۰٪

متانول۲۲۳-۴.۲۹٪

اتیلن گلایکل۷۷۶+۱۵.۳۰٪