آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیبررسی و تحلیل نماد شیراز

بررسی و تحلیل نماد شیراز

۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ۰۵:۵۰

بررسی و تحلیل نماد شیرازشرکت پتروشیمی شیراز در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۷۸ درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش ۱۱۶ درصد سود عملیاتی، افزایش ۱۴۶ درصد سود خالص، افزایش ۴۶ درصد دارایی ها و افزایش ۱۷۵ درصد سود انباشته داشته است. 

محصولات واحدهای جدید پتروشیمی شیراز به ... - ارانیکو

advhc

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حاشیه سود عملیاتی شرکت پتروشیمی شیراز در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹، از ۴۳ درصد به ۵۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

حاشیه سود خالص این شرکت از ۳۱ درصد به ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده است. advhc

جمع بدهی به جمع دارایی های "شیراز" از ۷۴ درصد به ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

نسبت سود انباشته به دارایی ها در این شرکت از ۰.۱۶ به ۰.۳۹ افزایش پیدا کرده است.

همچنین، P/E سهم شرکت پتروشیمی شیراز ۹.۳ که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۷.۸ است، از ریسک بالاتری برخوردار است.

سود خالص "شیراز" در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۲۳۸۴ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴۶ درصد داشته است.

سود هر سهم پس از کسر مالیات این شرکت در ۹ماهه منتهی به اذر ۹۹ مبلغ ۵۳۰۶ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴۶ درصد داشته است.

نکات با اهمیت گزارش شرکت پتروشیمی شیراز در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

🔼 افزایش ۷۸ درصد درآمدهای عملیاتی

🔼 افزایش ۱۱۶ درصد سود عملیاتی

🔼 افزایش ۱۴۶ درصد سود خالص

🔼افزایش ۴۶ درصد دارایی ها

🔼 افزایش ۱۷۵ درصد سود انباشته

🔼 افزایش ۱۲۱ درصد حقوق مالکانه

🔼 افزایش حاشیه سود ناخالص از ۵۲ درصد به ۵۶ درصد

🔼 افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۴۳ درصد به ۵۳ درصد

🔼 افزایش حاشیه سود خالص از ۳۱ درصد به ۴۳ درصد

🔼 افزایش بازده دارایی از ۲۲ درصد  به ۳۶ درصد  

🔽 کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۱۳۶ درصد به ۱۰۵ درصد   

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪