آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارسود هر سهم "وپترو" افزایش یافت

سود هر سهم "وپترو" افزایش یافت

۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ۰۵:۴۰

سود هر سهم "وپترو" افزایش یافت

گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترول) - رسمیو

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۱۷۳ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۸۰ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۱۶ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با سرمایه یک هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.


یادآوری می‌شود "وپترو" در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۸۰ ریال و سود خالص را ۱۴۵ میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریال قید کرده است.

همچنین براساس این گزارش، ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در دوره یاد شده، با افزایش ۳ هزار و ۵۶ میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال به ۲۴ هزار و ۱۰۶ میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با افزایش ۵۴۸ میلیارد و ۸۶۲ میلیون ریال معادل یک هزار و ۸۱۱ میلیارد و ۱۱۸ میلیون ریال محاسبه شد.

"وپترو" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۲۰۶ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال به مبلغ معادل ۵۷۶ میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۳۷۰ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵۸۴ میلیارد و ۴۶۵ میلیون ریال خریداری کرد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در دوره یاد شده، مبلغ ۳۱۵ میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۷۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۱۶ درصدی برخوردار است.

این شرکت بورسی سود انباشته پایان دوره را مبلغ ۹۹۸ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ریال اعلام کرده است.

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪