آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارشرکت محصولات کاغذی لطیف در سازمان بورس ثبت شد

شرکت محصولات کاغذی لطیف در سازمان بورس ثبت شد

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵:۱۵

مجوز ثبت شرکت محصولات کاغذی لطیف با شماره ۱۱۸۲۱ در سازمان بورس و اوراق بهادار به سرانجام رسید.

به گزارش آرمان تحلیل به نقل از  پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، مدیر نظارت بر بازار اولیه با ارسال مجوزی در این خصوص اعلام داشته است: با عنایت به اینکه یکی از شرایط یذیرش و درج نام آن شرکت، ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، این موضوع در هیئت پذیرش فرابورس مورد تصویب اعضاء قرار گرفته بنابراین نام آن شرکت با شماره ۱۱۸۲۱ نزد این سازمان ثبت شد.

بر این اساس،طبق بند «ب» ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که اشاره دارد "معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آن هاحسب مورد امکان پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.'" می بایست معاملات اوراق بهادار آن شرکت در یکی از بازارهای بورس / فرابورس صورت گیرد.

Paper Definition und Bedeutung | Collins Wörterbuch

همچنین براساس بند «ت» همان قانون که اعلام می دارد "سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها باید به گونه ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد." و با عنایت به این که یکی از شرایط پذیرش بعد ازثبت شرکت نزد سازمان سپرده نمودن سهام شرکت نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می باشد بنابراین شرکت می بایستی نسبت به دریافت امضای دیجیتال و سپرده نمودن سهام خود نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و ‏تسویه وجوه اقدام نماید.

‏خاطرنشان می سازد از تاریخ مذکور، آن شرکت مشمول مقررات آیین نامه ای دستورالعمل ها  و بخشنامه های مصوب این سازمان می باشد و رعایت کلیه ضوابط بر عهده هیئت مدیره آن شرکت می باشد

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪