آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارفروش تجمعی "بترانس" ۱۲۹ درصد افزایش یافت

فروش تجمعی "بترانس" ۱۲۹ درصد افزایش یافت

۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۴:۴۰

شرکت ایران ترانسفو از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۰۰۱.۸۵ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۲۹ درصد داشته است.

به گزارش عصر مالی، شرکت ایران ترانسفو گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه را منتشر کرد.

درآمد ماهیانه شرکت ایران ترانسفو در اسفند ماه امسال ۵۰۰.۲۴ میلیارد تومان بوده است که نسبت به بهمن ماه ۹۹ افزایش ۵۶ درصد داشته است.

 

شرکت بازرگانی ایران ترانسفو - صفحه اصلی

 

مقایسه فروش "بترانس" در اسفند ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۶۳۴ درصد افزایش یافته است.

درامد اسفند ماه شرکت ایران ترانسفو ۱۹۹ درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است.

 درامد این شرکت از طریق فروش داخلی و صادراتی بوده است.

میزان فروش شرکت ایران ترانسفو از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۰۰۱.۸۵ میلیارد بوده که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۲۹ درصد داشته است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۴۴+۱.۲۶٪

PP۱۸۷۲+۰.۱۶٪

PEسنگین۱۰۶۳+۴.۰۱٪

PE سبک۱۴۸۲+۱.۳۷٪

PE خطی۱۳۷۶+۹.۵۵٪

اوره گرانوله۲۰۲+۱.۰۰٪

اوره پریل۲۰۵+۰.۰۰٪

متانول۲۲۳-۴.۲۹٪

اتیلن گلایکل۷۷۶+۱۵.۳۰٪