آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارجهش ۷۸ درصدی در فروش تجمعی "کمنگنز"

جهش ۷۸ درصدی در فروش تجمعی "کمنگنز"

۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ۰۴:۴۸

شرکت معادن منگنز ایران از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۹۱ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۷۸ درصد داشته است.

به گزارش عصر مالی، شرکت معادن منگنز ایران گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد.

درآمد ماهیانه شرکت معادن منگنز ایران در اسفند ماه ۱۳۹۹ مبلغ ۱۲ میلیارد تومان بوده است که نسبت به بهمن ماه ۹۹ کاهش ۲۹ درصد داشته است.

مقایسه فروش "کمنگنز" در اسفند ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۴۰ درصد افزایش یافته است.

درامد اسفند ماه این شرکت ۱۷ درصد کمتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است.

تمامی درامد "کمنگنز" از طریق فروش داخلی بوده است.lk'kc

شرکت معادن منگنز ایران از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۹۱ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۷۸ درصد داشته است.

 

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۶۶+۱.۱۷٪

PP۱۴۱۳+۱.۵۸٪

PEسنگین۹۴۸-۰.۴۲٪

PE سبک۱۲۰۶+۰.۵۰٪

PE خطی۱۲۰۶+۱.۳۴٪

اوره گرانوله۳۷۱-۲.۳۷٪

اوره پریل۳۷۹+۴.۱۲٪

متانول۲۷۵+۲.۲۳٪

اتیلن گلایکل۷۳۱+۰.۴۱٪