آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل تکنیکال کبافق

تحلیل تکنیکال کبافق

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۵:۴۲

 

سیگنال مثبت   rsi
سیگنال خرید macd
سیگنال خرید so

  

تحلیل نمودار:

کبافق بعد از خارج شدن از الگوی مثلث صعودی و پولبک به آن به مقاومت مهم ۴۴۰۰ ( سقف قبلی) رسیده و با توجه به سیگنال مثبت اندیکاتورها و همچنین روند صعودی قوی فعلی انتظار عبور از این مقاومت و رسیدن به هدف ۵۲۰۰ در گام اول دور از ذهن نیست.

هدف بعدی نماد۶ هزار تومان میباشد.

حد ضرر : تثبیت زیر ۳۹۰۰

در صورت عبور rsi از محدوده ۷۰ روند وارد مرحله خرید هیجانی میشود و قدرت بیشتری به خود میگیرد.

 

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪