آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارمروری بر عملکرد "شبندر"

مروری بر عملکرد "شبندر"

۱۸ فروردین ۱۴۰۰ ۰۴:۵۱

شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۲ درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش ۶۹ درصد سود عملیاتی، افزایش ۷۳ درصد سود خالص، افزایش ۳۹ درصد دارایی ها و افزایش ۳۷۶ درصد سود انباشته داشته است.


❇️مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت پالایش نفت بندرعباس

🔹 سرمایه فعلی: 28,688,000 میلیون ریال

🔹 تعداد سهام قابل انتشار: 105,653,922,000 سهم

🔹 درصد افزایش سرمایه: 368%

🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 105,653,922 میلیون ریال

🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي و اجراي مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاهاي ايراني مصوب 15 ارديبهشت 1398 مجلس شوراي اسلامي

🔹 محل تأمین افزایش سرمایه:

-   سود انباشته - 3,966,563 میلیون ریال (4%)
-   اندوخته طرح و توسعه - 12,660,191 میلیون ریال (12%)
-   مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها - 89,027,168 میلیون ریال (84%)

افزایش بازده دارایی از ۳۴ درصدبه ۳۴.۹ درصد

کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۷۶ درصد به ۶۸ درصد

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪