آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارگزارش بازار بورس امروز 22 فروردین 1400

گزارش بازار بورس امروز 22 فروردین 1400

۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ۰۹:۳۰

گزارش بازار امروز را به صورت pdf دریافت کنید.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۷۰+۵.۱۷٪

PP۱۲۷۵+۰.۰۰٪

PEسنگین۶۲۶-۳۱.۷۳٪

PE سبک۱۱۵۶+۳.۸۶٪

PE خطی۱۱۱۱-۳.۸۹٪

اوره گرانوله۳۳۷+۲.۱۲٪

اوره پریل۳۸۳+۲.۴۱٪

متانول۲۵۰+۰.۸۱٪

اتیلن گلایکل۷۰۹+۵.۱۹٪