آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارگزارش بازار بورس امروز 22 فروردین 1400

گزارش بازار بورس امروز 22 فروردین 1400

۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ۰۹:۳۰

گزارش بازار امروز را به صورت pdf دریافت کنید.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۶+۰.۰۰٪

PP۱۵۱۸-۳.۹۸٪

PEسنگین۹۹۸+۰.۲۰٪

PE سبک۱۳۳۱-۱.۴۸٪

PE خطی۱۲۴۹-۱.۳۴٪

اوره گرانوله۲۶۴+۰.۰۰٪

اوره پریل۲۷۰+۰.۰۰٪

متانول۲۵۱+۷.۲۶٪

اتیلن گلایکل۷۹۱+۱.۰۲٪