آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارارزش سهام عدالت امروز 23 فروردین 1400

ارزش سهام عدالت امروز 23 فروردین 1400

۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ۰۹:۲۴

ارزش سهام عدالت امروز 23 فروردین 1400

 

نماد نام آخرین قیمت قیمت دیروز تعداد ارزش امروز ارزش دیروز تغییرات
كگل معدني و صنعتي گل گهر 14,640 14,660 208 3,045,120 3,049,280 -0.14%
خودرو ايران‌ خودرو 2,310 2,340 47 108,570 109,980 -1.30%
خساپا سايپا 2,250 2,290 39 87,750 89,310 -1.78%
اخابر مخابرات ايران 10,540 10,540 239 2,519,060 2,519,060 0.00%
بسويچ پارس‌سويچ‌ 55,140 55,150 9 496,260 496,350 -0.02%
بنيرو نيروترانس‌ 15,090 15,090 3 45,270 45,270 0.00%
جم پتروشيمي جم 35,630 36,260 41 1,460,830 1,486,660 -1.77%
حپترو حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام 54,150 54,150 1 54,150 54,150 0.00%
حكشتي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 18,370 18,740 78 1,432,860 1,461,720 -2.01%
دانا بيمه دانا 6,640 6,640 32 212,480 212,480 0.00%
رمپنا گروه مپنا (سهامي عام) 17,430 17,600 137 2,387,910 2,411,200 -0.98%
ساراب سيمان‌ داراب‌ 17,070 16,740 8 136,560 133,920 1.93%
سدشت سیمان دشتستان 64,700 64,700 8 517,600 517,600 0.00%
فولاد فولاد مباركه اصفهان 12,300 12,230 1,260 15,498,000 15,409,800 0.57%
فولاژ فولاد آلياژي ايران 20,140 20,150 86 1,732,040 1,732,900 -0.05%
فخوز فولاد  خوزستان 13,990 13,840 114 1,594,860 1,577,760 1.07%
ورنا سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ 5,630 5,630 3 16,890 16,890 0.00%
كچاد معدني‌وصنعتي‌چادرملو 22,870 22,730 362 8,278,940 8,228,260 0.61%
شبندر پالايش نفت بندرعباس 24,500 25,000 114 2,793,000 2,850,000 -2.04%
شتران پالايش نفت تهران 9,610 9,780 615 5,910,150 6,014,700 -1.77%
شراز پالايش نفت شيراز 113,253 113,268 4 453,012 453,072 -0.01%
شبريز پالايش نفت تبريز 28,990 29,490 30 869,700 884,700 -1.72%
وپست پست بانك ايران 22,840 22,870 16 365,440 365,920 -0.13%
وبملت بانك ملت 3,940 3,870 299 1,178,060 1,157,130 1.78%
وبصادر بانك صادرات ايران 2,410 2,450 1,400 3,374,000 3,430,000 -1.66%
وتجارت بانك تجارت 2,680 2,730 1,788 4,791,840 4,881,240 -1.87%
شگويا پتروشيمي تندگويان 9,102 9,228 47 427,794 433,716 -1.38%
فايرا آلومينيوم‌ايران‌ 16,770 17,100 31 519,870 530,100 -1.97%
لکما کارخانجات مخابرات ایران 6,157 6,157 22 135,454 135,454 0.00%
وتوصا گروه س توسعه صنعتي ايران 12,490 12,520 12 149,880 150,240 -0.24%
فملي ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ 11,300 11,510 914 10,328,200 10,520,140 -1.86%
شاوان پالايش نفت لاوان 87,573 87,666 4 350,292 350,664 -0.11%
فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس 9,370 9,550 1,146 10,738,020 10,944,300 -1.92%
شپنا پالايش نفت اصفهان 11,990 12,200 203 2,433,970 2,476,600 -1.75%
مارون پتروشيمي مارون 157,052 157,189 47 7,381,444 7,387,883 -0.09%
بفجر فجر انرژي خليج فارس 23,240 23,470 28 650,720 657,160 -0.99%
مجموع       9,395 92,475,996 93,175,609 -0.76%

 

 

 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪