آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتغییر دامنه نواسان

تغییر دامنه نواسان

۲۹ فروردین ۱۴۰۰ ۰۴:۴۴

رضا نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با تاثیر این تصمیم بر بازار سرمایه در گفت و گو با صدای بورس بیان کرد: این سیاست هم همانند سیاست قبلی، تاثیر زیادی نمی تواند در بازگشت بازار سرمایه و رشد شاخص کل بورس داشته باشد مگر اینکه این تصمیم منجر به ورود نقدینگی به بازار سرمایه شود.
وی افزود: تا زمانی که حجم مبادلات روزانه بازار سرمایه‌ به بالای ۱۵ هزار میلیارد تومان  بازنگردد، امیدی به برگشت بازار سرمایه نیست.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا بازار سرمایه از این خبر تاثیر خواهد گرفت، بیان کرد: تاثیر بورس از این مصوبه مثبت خواهد بود اما این تاثیر پذیری کوتاه مدت است.

محسن احمدی، دیگر کارشناس بازار سرمایه هم گفت: تصمیم تغیر دامنه نوسان  تاثیر چندانی بر بورس فردا نخواهد داشت و تنها باید دامنه نوسان متقارن می شد تا بر بازار سرمایه تاثیر گذار شود.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۶+۰.۰۰٪

PP۱۴۲۵-۵.۷۵٪

PEسنگین۹۷۵-۰.۶۱٪

PE سبک۱۲۴۲-۰.۷۲٪

PE خطی۱۱۹۴-۰.۶۷٪

اوره گرانوله۲۸۰+۰.۰۰٪

اوره پریل۳۱۰+۸.۷۷٪

متانول۲۵۰+۲.۴۶٪

اتیلن گلایکل۷۷۱-۲.۵۳٪