آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارآیا بانک مرکزی مقصر است؟

آیا بانک مرکزی مقصر است؟

۲۹ فروردین ۱۴۰۰ ۰۴:۴۶

آیا بانک مرکزی مقصر است؟


در حقیقت پارامترهای بسیاری در به وجود آمدن این وضعیت دخیل است و تنها یک عامل نمی‌تواند چنین وضعیتی را برای بازار رقم زده باشد. یکی از این مولفه‌ها می‌تواند سیاست‌های بانک مرکزی باشد که البته ضریب تاثیرگذاری سیاست‌هایی بانک مرکزی با توجه به حالت‌هایی که می‌توان مشکلات بازار را مورد بررسی قرار داد نیز متغیر است.
اگر به طور ویژه قصد پرداختن به تاثیرگذاری مولفه بانک مرکزی بر شرایط فعلی بازار سرمایه را داشته باشیم باید بگوییم که حاصل تصمیمات بانک مرکزی در بازار پول و سیاست‌هایی که این نهاد اتخاذ می‌کند، می‌تواند در ارتباط با بازار سرمایه یک اتفاق باشد. در حقیقت این مساله وجود دارد که آیا منابع در اختیار سرمایه‌گذار بازار سرمایه تحت تاثیر این تصمیمات به سمت بازاری خارج از سهام سوق پیدا می‌کند یا خیر؟ و آیا سرمایه‌ای که خارج می‌شود ناشی از سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی بوده باشد؟  
در پاسخ به این سوالات باید گفت سیاست‌هایی که بانک مرکزی از سال گذشته اتخاذ کرده است همه با ملاحظه شرایط بازار سرمایه اتفاق افتاده است. به ویژه در ۶  ماهه دوم سال گذشته، سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سود بین بانکی، تعیین نرخ سپرده‌ها و مجوزهایی که باید برای نهادهای بازار سرمایه صادر می‌کرد اثرگذاری منفی نداشته است.
می‌توان گفت در نیمه دوم سال۹۹ سیاست‌های بانک مرکزی به گونه‌ای اتخاذ شده که شرایط بازار سرمایه را در نظر گرفته است. به عبارتی اگر بخواهیم مولفه‌های تاثیرگذار بر خروج پول از بازار سرمایه را مورد مقایسه قرار دهیم باید بگوییم که سیاست‌های بانک مرکزی در خروج پول از  بازار سرمایه و جذب شدن آن به سمت  سایر بازارها  تاثیر حداقلی داشته است. در واقع  نقل و انتقال پول از  بازار سرمایه به سایر بازارها چون بازار مسکن یا بازار خودرو دلایل دیگری دارد که خارج از موضوع بانک مرکزی است و نقش سیاست‌های این نهاد در این مساله بسیار پایین است.
اگر عملکرد بانک مرکزی را در سالی که گذشت  با سال‌های قبل از آن مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که در سال ۹۹ بانک مرکزی ملاحظه بیشتری نسبت به بازار سرمایه داشته و به این بازار کمک کرده است. بنابراین خروج پول از بازار سرمایه دلایل بی‌شمار دیگری داشته است.

بانک مرکزی

همچنین باید گفت که بانک مرکزی در سال‌های اخیر سیاست‌های حمایتی‌ گسترده‌تری نسبت به بازار سرمایه داشته است. باید این نکته را نیز در نظر گرفت که سود سپرده‌ها در سال گذشته تغییر خیلی چشمگیری نداشته است. علاوه بر آن نمی‌توان هیچ پارامتری را در خصوص سیاست‌های بانک مرکزی در مقابل بازار سرمایه برشمرد و ادعا کرد که این سیاست‌های غلط بانک مرکزی است که بازار سرمایه ما را به این حال و روز درآورده است. نقش بانک مرکزی به طور مشخص در شرایط نامطلوب فعلی بازار سرمایه خیلی پررنگ نیست و به نظر دلایل دیگری حال و روز فعلی را برای بازار سرمایه رقم زده است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۶+۰.۰۰٪

PP۱۴۲۵-۵.۷۵٪

PEسنگین۹۷۵-۰.۶۱٪

PE سبک۱۲۴۲-۰.۷۲٪

PE خطی۱۱۹۴-۰.۶۷٪

اوره گرانوله۲۸۰+۰.۰۰٪

اوره پریل۳۱۰+۸.۷۷٪

متانول۲۵۰+۲.۴۶٪

اتیلن گلایکل۷۷۱-۲.۵۳٪