آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارسود هر سهم "اعتلا" افزایش یافت

سود هر سهم "اعتلا" افزایش یافت

۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۰۴:۴۵

سود هر سهم "اعتلا" افزایش یافت hujgh


شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۷۹۰ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۵۰۵ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۵۶ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

به گزارش  آرمان تحلیل به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز با سرمایه یک هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۳ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز در دوره یاد شده، مبلغ ۹۰۸ میلیارد و ۶۰۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۷۹۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۵۶ درصدی برخوردار است.

مروری بر عملکرد یک ماهه "اعتلا" - سنا

این شرکت بورسی سود انباشته پایان دوره را با افزایش ۱۱۵ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، مبلغ ۲ هزار و ۴۳۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود "اعتلا" در دوره ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۵۰۵ ریال و سود خالص را ۴۰۳ میلیارد و ۶۳۵ میلیون ریال قید کرده است.

همچنین براساس این گزارش، ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز در دوره یاد شده، با کاهش یک هزار و ۶۳۷ میلیارد و ۱۸۵ میلیون ریال به ۹ هزار و ۷۷۷ میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با افزایش ۴۹۹ میلیارد و ۹۰۱ میلیون ریال معادل ۲ هزار و ۷۱۴ میلیارد و ۹۴۱ میلیون ریال محاسبه شد.

"اعتلا" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۸۸۴ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال به مبلغ معادل یک هزار و ۷۸۶ میلیارد و ۹۹۴ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۹۰۱ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۷۸۲میلیارد و ۴۴۸ میلیون ریال خریداری کرد.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪